7/8/08

Al-Muhtarif


Al-Muhtarif ialah orang yang perlu bekerja untuk menyara tanggungannya. Ia tidaklah harus membiarkan tanggungannya itu (tanpa dipenuhi segala apa yang diperlukan) dengan tujuan supaya dirinya dapat menghabiskan seluruh waktu bagi beramal ibadat. Baginya, amalan wiridnya adalah semasa ia berada di kilang, ketika di pasar dan ketika sibuk dengan kerja-kerja mencari kehidupan itu. Ia tidak wajar melupakan zikrullah di dalam hatinya pada ketika-ketika tersebut, tetapi hendaklah ia terus membiasakan diri untuk bertasbih, berzikir dan membaca al-Quran.

Amalan bertasbih, berzikir dan membaca al-Quran itu memang boleh dilakukan serentak dengan bekerja seperti itu, tanpa mengganggu dan meluputkan kerja itu sendiri. Bila ia telah dapat rezeki yang cukup untuk kepeluannya dan tanggungannya maka bolehlah ia (menumpukan usaha) beramal ibadat semula.

No comments: