4/21/08

Ukuran 2 Kolah


Ulama' berbeza pendapat tentang ukuran 2 kolah. Pada zaman dahulu ukuran 2 kolah dikira dengan ukuran qirbah, rotal dan seumpamanya. Peredaran zaman telah merubah kehidupan manusia, ukuran tersebut telah dibahaskan oleh ahli fiqh zaman ini. Mereka telah melakukan ijtihad untuk menentukan ukuran 2 kolah berdasarkan ukuran liter dan cm padu. Ijtihad ini dilakukan berdasarkan kitab2 fiqh yang terdahulu.


Berikut adalah ijtihad ulama' mengikut ukuran liter:

1) Mufti Johor (Al-Haddad) = 230 liter

2) S. `Adil Ahmad Maujud & S. `Ali Ahmad Mu`awad = 190 liter

3) Syeikh Dhiya al-Bugho = 190 liter / 58 cm padu

4) Syeikh Majid al-Hamawi= 216 liter / 60 cm padu

5) Syeikh Ma`sum (Lasem) = 174.58 l /55.9 cm padu (Imam Nawawi)
= 176.245 l / 56.1 cm padu (Imam Rifa`i)Berdasarkan kepada hasil ijtihad di atas, maka ukuran 2 kolah adalah antara 175l - 230l.


*Mengikut Dr Abdul Salam Muhammad Shukri (UIAM)

Ukuran takungan empat persegi tepat
= 22 ½ inci x 22 ½ inci x 22 ½ inci/
= 57cm x 57cm x 57 cm

Ukuran takungan selinder
= 18 inci x 25 inciSumber: Ta`liq Raudhah, Tahzib fi adillah taqrib Li Abi Syuja`,Ta`liq al-taqrib.
* http://travel.cari.com.my/viewthread.php?tid=330823

No comments: